Kvalita našich služeb

Jako specialista na personální a jobmanagement se JOB-werk stal uznávanou značkou nejen v rámci německy mluvících zemí. Každý den se na náš servis spoléhá mnoho stovek personalistů i uchazečů o práci. Mají k tomu dobrý důvod. Neboť my klademe velký důraz na vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb. Za tímto účelem se řídíme naším firemním kodexem kvality.

1. Vyhovující předání kvalitních pracovních sil
Každé pracoviště našich zákazníků předem prohlížíme. Tím zajistíme předání přesně vyhovujících pracovníků.

2. Osobní přístup a péče
Každý nový pracovník je po souhlasu zákazníka osobně doprovozen na pracoviště. U nás ve firmě pak máte svého, stále stejného referenta a kontaktní osobu.

3. Důkladná zpětná vazba od počátku
Po prvním dni v práci vedeme jak s naším pracovníkem, tak se zástupcem zákazníka dialog o možnostech eventuálního vylepšení. Toto feedback interview pomáhá potenciál na obou stranách optimalizovat.

4. Vysoká spolehlivost
Pokud by došlo k výpadku pracovní síly, na základě Vašeho přání poskytneme nejpozději další pracovní den rovnocennou náhradu. Pokud by toto nebylo pro nás možné, získáváte práci na jeden den, aniž bychom Vám ji účtovali.

5. Nebyrokratické vyřizování písemností
Při zaměstnání trvalejšího charakteru více než pěti pracovních sil od JOB-werk obdržíte od nás místo jednotlivých smluv je smlouvu rámcovou.

6. Bezplatné využití elektronických nástrojů
Při zaměstnání 10 pracovníků Vám poskytneme zdarma k dispozici náš elektronický systém pro účely účtování. Jde o efektivní program elektronické osobní evidence pro účely kontroly průběhu pracovních dob.

7. Právo na výměnu
Pokud by některý z našich pracovníků navzdory očekávání neprokázal své kvality, jsou první dva dny práce tohoto pracovníka pro našeho zákazníka zdarma.

8. Eliminace zdravotních rizik
Téma bezpečnosti práce je pro nás nesmírně důležité. Důkladná instruktáž ve vztahu k pracovišti pomáhá vyhýbat se zbytečným zdravotním rizikům.

9. Společný rozhovor po ukončení prací
Po uplynutí vykonané práce vedeme s každým zúčastněným pracovníkem stejně jako i se samotným zákazníkem evaluační rozhovor.

10. Po uplynutí každého roku obchodního vztahu nabízíme zákazníkovi pohovor o uplynulém roce. Při tom jde především o spokojenost zákazníka s našimi službami a také o podněty pro budoucí, pokud možno ještě prohloubenou spolupráci. 

 

DOWNLOAD als PDF-Dokument >>

Stand - 03/2015

Zeitarbeit, Jobsuche in Erlangen, Nürnberg